Program Eğitim Amaçları

    • Çukurova Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Programı mezunları kariyerlerini, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşlarında sürdürürler.
    • Meslek alanında lisansüstü eğitimini sürdürürler, üniversitelerin öğretim kadrolarında veya araştırma merkezlerinde/enstitülerinde araştırmacı olarak çalışırlar.
    • Bölüm mezunları girişimci olarak kendi işletmelerini kurarlar.