TUMEK (Tekstilde Uygulamalı Eğitim Komisyonu)

TUMEK (Tekstilde Uygulamalı Eğitim Komisyonu)

Prof. Dr. Belkıs ZERVENT ÜNAL

Prof. Dr. Serin MEZARCIÖZ

Doç. Dr. Füsun DOBA KADEM

Doç. Dr. Abdurrahman TELLİ 

Dr. Öğr. Üyesi  Yılmaz ERBİL