MÜDEK

Bölümümüz MÜDEK için başvuru hazırlığındadır.

 

MÜDEK HAKKINDA

 

MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği), ülkemizdeki çeşitli mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye'de mühendislik eğitimi kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur.

 

Ülkemiz 2001 yılında Bologna sürecine katılmıştır. Bologna sürecinde ana amaç, birbiriyle uyumlu ve karşılaştırılabilir diploma ve dereceler oluşturmaktır. Kalite güvence sistemleri de bu ana amaca hizmet etmektedir. Bu kapsamda çeşitli ülkelerden 14 ortak ile 2004 yılında Avrupa’da mühendislik eğitiminin akreditasyonu için EUR–ACE Çerçeve Standartları ve EUR-ACE Etiketi ortaya çıkmıştır.

 

MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir. MÜDEK, 2009 yılından itibaren Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE tarafından EUR-ACE Bachelor Etiketi verme ile yetkilendirilmiştir. MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda YÖK tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır. Ayrıca akredite ettiği tüm programlar 2011 yılından itibaren diğer Washington Accord üyeleri tarafından eşdeğer olarak tanınmaktadır.

 

Birçok ülkede profesyonel/ lisanslı mühendis unvanı alabilmede akredite edilmiş bir programdan mezun olmak ciddi avantajlar sağlamaktadır. İşverenlere, profesyonel mühendislik kuruluşlarına ve Yüksek Lisans/Doktora seviyesinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarına, program mezunlarının beklenen standartta bir lisans eğitimi aldığı garantisi ve kaliteli ve güncel uluslararası standartlara uyumlu mühendislik eğitimi verdikleri konusunda güvencesi niteliğindedir. MÜDEK akreditasyonu, mezunların, temel mühendislik alt yapısının yanı sıra, takım çalışması, tasarım, iletişim, proje yönetimi vb. becerilerine ve mühendislik uygulamalarının çevre, güvenlik etkileri hakkında bilgiye sahip olmaları konusunda güvence vermektedir. MÜDEK akreditasyonu mühendislik eğitimi veren bölümlerde kalite kültürünün oluşması ve yerleşmesi açısından önem taşımaktadır.