Genel Bilgiler

GENEL BİLGİLER

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 23.07.1990 tarih ve EÖ/07.04.001/3356-14247 sayılı yazılarıyla kurulmuş ve gelişme çalışmalarına hızla devam etmektedir.

İlk öğrencilerini 1993-1994 eğitim-öğretim yılında Merkezi Yerleştirme Sistemiyle (Matematik Puanıyla) alan Tekstil Mühendisliği Bölümü, 1996-1997 eğitim-öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir. Bölümün resmi kuruluş tarihi ile eğitim-öğretime başlamasına kadar geçen sürede alt yapı çalışmaları sürdürülmüştür. Öncelikle akademik teşkilatlanmanın başlatılabilmesi için, Yükseköğretim Kurulu nezdinde girişimlerde bulunularak; Tekstil Teknolojisi, Tekstil Makinaları ve Tekstil Bilimleri Anabilim Dalları kurulmuş (Y.Ö.K. Başkanlığının 23.10.1991 tarih ve EÖ/07.04.002/3681-18210 sayılı yazılarıyla) kadro tahsisleri yapılmıştır.

Tekstil Mühendisliği kapsamında gelişen teknolojiye paralel olarak sadece lisans eğitiminin yeterli olmadığı, aynı zamanda AR-GE çalışmalarına da gerek olduğu düşüncesiyle 1993-1994 Eğitim Öğretim yılı Bahar Yarıyılında Yüksek Lisans Eğitimine de başlanmıştır.

Ayrıca tamamı VAKSA tarafından finanse edilen, Üniversitemiz Balcalı Kampüsünde, toplam 3000 mkapalı alana sahip 3 katlı eğitim-öğretim bloku, bir seneden daha az zamanda inşaa ettirilerek, 13 Nisan 1996 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman DEMİREL tarafından resmi açılışı yapılarak hizmete sunulmuştur.

Bölümümüz, geçen süre içerisinde Eğitim-Öğretim ve Araştırma faaliyetlerinde hızlı bir gelişme kaydederek Doktora programı için gerekli alt yapıyı oluşturmuş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 11.02.2002 tarih ve 2763 sayılı yazıları ile Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Doktora programı açılması uygun görülmüş olup, 2002-2003 Öğretim yılı güz yarıyılından itibaren Doktora Eğitim Öğretimine başlanmıştır.

Ayrıca bölümümüzde, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Tekstilde Uygulamalı Mühendislik Eğitimi’ne (TUME)  başlanmıştır. TUME, öğrencilerin öğrenimlerinin son dönemini işletmede çalışarak geçirmeleri esasına dayanan bir programdır. Uygulama, bölgede bulunan tekstil işletmelerini ve ÇÜ Tekstil Mühendisliği Bölümü’nden mezun durumunda bulunan son sınıf öğrencilerini kapsamaktadır. Bu program, Üniversite-Sanayi işbirliğini geliştirmeyi, işletmenin nitelikli eleman teminini ve mezunların istihdamını kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

 

SAYILARLA TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Öğretim Üyesi Sayısı

Profesör                

Doçent                  

Dr. Öğr.  Üyesi     

7

2

1

Öğretim Görevlisi Sayısı

1

Araştırma Görevlisi Sayısı

2

Lisans Öğretimine Başlama Tarihi (Normal Öğretim)

1993-1994 Eğitim-Öğretim Yılı

Lisans Öğretimine Başlama Tarihi (İkinci Öğretim)

2000-2001 Eğitim-Öğretim Yılı

2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle kapatılmıştır

Yüksek Lisans Öğretimine Başlama Tarihi

1993-1994 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı

Doktora Öğretimine Başlama Tarihi

2002-2003 Eğitim-Öğretim Yılı

Lisans Öğretimi (Normal Öğretim) Öğrenci Sayısı

103

Lisans Öğretimi (İkinci Öğretim) Öğrenci Sayısı

2

Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı

42

Doktora Öğrenci Sayısı

19

Normal Öğretim Mezun Sayısı   

872

İkinci Öğretim Mezun Sayısı

447

Yüksek Lisans Mezun Sayısı

119

Doktora Mezun Sayısı

46

Son Güncellenme Tarihi: (01.01.2023)