Kütüphane

BÖLÜM KÜTÜPHANESİ

 

Bölümde Tekstil Mühendisliği eğitim-öğretimi ve araştırma-geliştirme faaliyetleri için temel tekstil kitaplarının çoğunluğu başta olmak üzere süreli yayınlar (periyodik) ve diğer dokümanların bulundurulduğu, öğrenci ve araştırmacıların hizmetine sunulmuş ve her geçen gün zenginleşen bir kütüphane mevcuttur.

 

Bölüm Kütüphanesinde Bulunan Eserler

 

Eser Türü

İngilizce Kitap

Almanca, Fransızca, İspanyolca Kitap

Türkçe Kitap

Katalog

Toplam

Adet

260

86

1150

42

1538

 

Bölüm Kütüphanesinde Bulunan Tezler, Projeler ve Bitirme Ödevleri

 

Proje ve Tezler

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Tekstil Müh. Projesi
ve Bitirme Ödevleri

Toplam

Adet

72

25

2245

2342

 

Ayrıca Bölüm kütüphanesinde, deneylerde referans amaçlı kullanılmak üzere ve ilgili diğer konularda  tüm Türk Standartları  mevcuttur.

 

Bölüm kütüphanesinde mevcut olan dergiler  ise şunlardır:

 

Tekstil & Teknik

Tekstil ve Konfeksiyon

Standart

Çağın Tekstil

Termodinamik

SAGEM Dergisi

Tekstil ve Mühendis

TAD Tekstil Araştırma Dergisi

Tekstil İşveren Dergisi

ATI (Americans Textiles International)

Tekstil Terbiye Teknik

ITB International Textile Bulletin

Konfeksiyon Teknik

Textile Leader

Örme Teknik

International (LC-GC)

Tekstil Teknoloji

Melliand Textilberichte (Türkiye Sayısı)

Görünüm

International Fiber Journal

Adana Ekonomi Dergisi

2023

Mühendis ve Makine

Yalıtım

Çorapland

Nonwovens Industrial Textiles

Tekstil ve Hazır Giyim Arş. Dergisi

Aselsan

Hedef

İşveren Dergisi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Belirtilen kütüphane imkânlarına ilave olarak, Çukurova Üniversitesi'ne bağlı Merkezi Kütüphane’de de Tekstil Mühendisliği eğitim-öğretimine yönelik eserler mevcuttur. Ayrıca Tekstil Mühendisliği alanında uluslararası indeksler (SCI)' de yer alan periyodiklerden olan "Textile Research Journal" ve "Journal of the Textile Institute" dergileri düzenli olarak, 1997-1998 eğitim-öğretim yılından itibaren Ç.Ü. Merkezi Kütüphanesine gelmektedir. Ayrıca Ç.Ü. Merkezi Kütüphanesinde ve Bölümde mevcut bulunan internet imkânları aracılığı ile de uluslararası bilgi merkezlerine ulaşılabilme imkânları mevcuttur.