Özgörev (Misyon)

Çukurova Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü;

 

  • Bölgemiz ve Ülkemiz ihtiyaçlarını da göz önünde tutan, Uluslararası seviyede kaliteli eğitim ile donatılmış, gelişime açık, etik bilince sahip, iletişimi güçlü ve sorun çözen mühendisler yetiştirerek Türk Tekstil Sanayi’ne katkıda bulunmayı,

 

  • Farklı uzmanlık alanlarında tekstil mühendisliğinin, araştırma ve uygulamaya yönelik yüksek lisans ve araştırmacı yetiştirmeye yönelik doktora eğitimi ile Türkiye’nin teknolojik ve bilimsel kazanımını artırmaya çalışmayı,

 

  • Sanayinin ve toplumunun ihtiyaç duyduğu alanlarda, yaptığı bilimsel çalışmaların sonuçlarını, ulusal ve uluslararası yayınlar ile tekstil endüstrisinin yararına sunmayı,

 

  • Düzenleyeceği etkinliklerle bilim insanlarını bir araya getirmek, güncel konularda bilgi akışı sağlayarak, tartışma ortamı yaratmak ve uygulayıcıların dikkatine sunmayı,

 

  • Ulusal ve uluslararası saygınlığı olan, konusunda önder, bir eğitim ve öğretim kurumu olmayı görev edinmiştir.