Staj

Bölümümüz Staj komisyonu:
Doç. Dr. Füsun DOBA KADEM (Komisyon Başkanı) 
Doç. Dr. Abdurrahman TELLİ
Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz ERBİL

Bölümümüzde 2 adet zorunlu staj uygulanmaktadır. İlk staj 2.sınıftan 3.sınıfa geçilen yaz döneminde, ikinci staj ise 3.sınıftan 4.sınıfa geçilen yaz döneminde yapılır. Bir işletmede (sahada) fiilen bulunarak staj yapan öğrenciler,  iplik, dokusuz yüzey, örme, dokuma, terbiye ve konfeksiyon işletmelerinde saha stajı yapmaktadırlar.

 Staj İşlem Aşamaları:

1. Staj yerinin bulunması (işletmeye başvuru)

Bahar yarıyılında yapmanız gereken staja uygun bir işletme bularak ekli dosyalardan Staj Başvuru formu indirip bilgilerinizi doldurmanız ve işletmeye onaylatmanız gerekmektedir. İşletme bu formu onaylarken staj yapacağınız ilgili konulara ait üretimlerin işletmesinde var olduğunu onaylamış olmaktadır.

2. Staj başvurusu (Staj komisyonuna form teslimi)

İşletmeye onaylattığınız Staj başvuru formunu staj komisyonuna teslim edince staj başvurunuzu tamamlamış olursunuz. Staj yapılacak olan işletme stajın zorunluluğu hakkında bir belge istiyorsa Staj Başvuru Formu’nun onaylatacağınız 2.nüshasını fabrikaya verebilirsiniz.

3. Defter temini ve onaylatılması

Staja başlamadan önce staj defteri temin edip onaylatmalısınız. Mühendislik Fakültesi Staj bürosundan veya yönlendirileceğiniz yerden (Ör: Turkuaz Cafe) Staj Defteri temin edip defterin hem ilk sayfasına hem de içinden çıkan staj fişine birer fotoğraf yapıştırıp gerekli bilgileri doldurarak onay için Staj komisyonuna getirmelisiniz. Onaylanan defterinizi Mühendislik Fakültesi Staj bürosuna götürerek resminizin olduğu kısma Fakülte mührü bastırmanız gerekmektedir.

4. SGK işlemleri

Staja başlayacağınız tarihten en fazla 10 gün öncesi süresi içinde web sayfamızdan indireceğiniz SGK İŞLEMLERİ FORMLARI (SGK İşlemleri Başvuru Formu ve ücret alınacak ise Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Öğrenci-İşveren Bilgi Formu)’nı Bölüm staj komisyonuna onaylatmalı ve daha sonra SGK işlemlerinizi Mühendislik Fakültesi Staj bürosunda yaptırmalısınız. Bu işlem şahsen yapılmalıdır. Herhangi bir sebeple gelememeniz durumunda noterden vereceğiniz vekâletle sizin adınıza bir başkası da yaptırabilir.

NOT: 3. ve 4. maddeleri stajdan önceki 10 günlük süre içinde bir arada da yapabilirsiniz.

 5. Staj

Stajınızı yapmadan önce web sayfamızdaki ekli dosyalardan “Staj İlkeleri” ve “Staj Rehberi” dosyalarını okuyunuz. Ayrıca Staj Defteri Teslim formlarından staj döneminize ait olanı Bölümümüz Web sayfasından indirerek defterinizde olması gerekenleri ve sıralamasını inceleyiniz. Stajınızda bu bilgileri temin etmeyi unutmayınız.

6. Defter Yazımı

Tamamen elle yazacağınız defterinize sayfaların yetmemesi durumunda boş bir sayfanın fotokopisini çekerek ilave yapabilirsiniz. Defter içeriğinde veya ek olarak verilecek herşey defter sayfalarına uygun şekilde yapıştırılmalıdır. Koyacağınız kumaş numuneleri 5x5 cm ebatlarını geçmemelidir. Defteri imzalayacak firma yetkilisi mühendis olmalıdır (Diploma no ve mezun olduğu Üniversite-Bölüm belirtilmelidir).

7. Defter Teslimi

Defterlerinizi Güz yarıyılı başlangıcında, Bölüm Başkanlığı’nın duyuracağı tarihe kadar (Güz yarıyılı başladıktan sonra 1 ay içerisinde)  imza karşılığı bölüme teslim etmelisiniz. Belgelenebilir resmi mazeret haricinde geç teslimler kabul edilmez. Staj Defteri Teslim formlarından size uygun olanı doldurarak defterinizle birlikte teslim etmelisiniz. Bu formdaki tüm maddeler ve bölümler zorunludur. Teslim formu olmadan defterler kabul edilmez.

8. Değerlendirme Sonuçları

Defterleriniz komisyonumuzca incelenerek Başarılı / Başarısız durumuna göre dönem sonunda bölüm panolarında ilan edilir. Defterler düzeltme için geri verilmeyecek olup içeriğin yeterliliğine göre bir kez değerlendirilecektir. Başarısız olanların takip eden Yaz döneminde stajını tekrarlaması gerekmektedir.

 Ekli Dosyalar:

1. Staj Yaptırma İlkeleri
2. Staj Rehberi sunusu
3. Başvuru Formu 1.staj
4. Başvuru Formu 2.staj
5. SGK İşlemleri Başvuru Formu
6. Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Öğrenci ve İşveren Bilgi Formu
7. Staj Değerlendirme Formu 1
8. Staj Değerlendirme Formu 2
9. Staj Zorunludur Yazısı
10. Staj İşlem Aşamaları


Stajla ilgili tüm dokümanları indirmek için tıklayınız.